Kancelaria Notariusz Sandra Błaszczyk-Kozłowska

Kancelaria Notarialna prowadzona przez Notariusza Sandrę Błaszczyk-Kozłowską zapewnia kompleksową obsługę klientów indywidualnych, spółek oraz przedsiębiorców. Długoletnie doświadczenie oraz odbyta aplikacja notarialna i asesura pozwoliły nabyć niezbędną wiedzę do dokonywania standardowych i niestandardowych czynności notarialnych. Domeną Kancelarii jest rzetelne i zgodne z prawem wykonywanie czynności oraz zachowanie podstawowych zasad etyki zawodowej. Wszystkie akty sporządzane są zrozumiale, klarownie, z należytym zabezpieczeniem praw i interesów stron.

Notariusz Sandra-Błaszyk Kozłowska jest absolwentką V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego w Krakowie. Studiowała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w trybie stacjonarnym. Studia ukończyła, uzyskując bardzo dobre wyniki w nauce oraz dyplom z wyróżnieniem. Pracę magisterską pt. "Czynności prawne z samym sobą w jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością" napisała pod kierownictwem profesorów Wydziału Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z obrony pracy magisterskiej otrzymała oceną bardzo dobrą.

Aplikację notarialną odbyła w trybie etatowym w renomowanej kancelarii notarialnej w Krakowie. Egzamin notarialny zdała, uzyskując wysokie noty. Następnie pełniła funkcję asesora notarialnego i zastępcy notariusza w kancelarii notarialnej w Krakowie, w której odbywała wcześniej aplikację notarialną.

Biegle włada językiem angielskim i niemieckim.

Prywatnie żona i matka.